Særligt for abonnementer Greentel simkort:

Levering

Ved bestilling af alarm simkort fra Greentel gælder vores faste priser på shoppen ved Simkort Til Alarm.

Leveringstiden for abonnementsydelsen

Efter bestilling af Greentel simkortet sendes simkortet indenfor 1-2 dage med Post Nord og leveres indenfor 2-5 hverdage.

Opfyldelse

Greentel simkortet oprettes af Jysk Sikrings Service indenfor 1-2 hverdage, straks efter registrering vil kunden få tilsendt en velkomst e-mail fra Greentel, velkomst e-mail beskriver hvordan der logges på Greentel hjemmeside, hvordan man tilmelder manuel kreditkort betaling eller automatisk kreditkort betaling.

Ønskes tilmelding til betalingsservice oplyses dette til Jysk Sikrings Service ved bestillingen.

Bindingsperiode

Der er ingen bindingsperiode ved Greentel.

Opsigelse

Der er ingen opsigelsesvarsel ved Greentel.

Ved opsigelse af Greentel sendes en e-mail til info@jysksikringssalg.dk

Når e-mail er modtaget, vil aftalen blive opsagt indenfor 1-2 hverdage ved Greentel.

Særlige vilkår

Vælger du manuel optankning, så skal du selv huske at tanke op, hver gang din mobilkonto nærmer sig 0 kr. Du modtager en e-mail og SMS, når din mobilkonto kommer under 50 kr., Kommer din mobilkonto ned på 0 kr., så bliver der spærret for udgående trafik, indtil der bliver tanket op igen og din mobilkonto kommer over 0 kr. Er din mobilkonto i nul mere end 5 dage, så bliver der både spærret for udgående og indgående trafik.

Når saldoen har været i minus i yderligere 10 dage, sendes sagen til inkasso og der pålægges et inkasso gebyr på 100 kr. Inkasso selskabet har derudover ret til at opkræve gebyr for deres indsats. Ved fremsendelse til inkasso opsiges nummeret samtidigt.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen er indgået.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@jysksikringssalg.dk eller tlf. 6072 0516. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument.

Tilbagebetaling af abonnementsbetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementsydelsen, der allerede er leveret. Mindste prisen pr. måned 19 kr. inkl. Moms.

 

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet, kan du kontakte os på tlf. 6072 0516 eller mail

info@jysksikringssalg.dk.

Købelovens mangelsregler kan ikke finde anvendelse på abonnementer. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvilken ydelse, der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen. Hvis der er tale om levering af varer er nedenstående gældende:

Du kan reklamere over fejl og mangler, der var tilstede på leveringstidspunktet i indtil 2 år efter levering af varen.  Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

 

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan endvidere gøre indsigelse vedrørende uautoriserede debiteringer gældende over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med din kortudbyder.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Jysk Sikrings Service

Midtløkke 67 Kliplev

6200 Aabenraa

E-mail: info@jysksikringssalg.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)